Banner
DHMZ: Oblačno uz povremenu kišu
Danas besplatan ulaz u Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović
Večernji list: Stočari po utovljenoj svinji gube 600, a junetu i 2500 kn
Petero članova Znanstvenog savjeta ogradilo se od istupa Gordana Lauca
Centar i GLAS: Zakon o obnovi je neprovediv, a njegove izmjene još jedna obmana
Marić (SDP): Želi se potezom pera bolnice oteti županijama
MORH poručio Milanoviću da poštuje zakone koje je donijela njegova Vlada

  Virovitica

Usvojen gradski proračun za 2004. godinu

  sbg           23.12.2003.         2190 pogleda
Usvojen gradski proračun za 2004. godinu
manje olaksica za komunalnu naknaduVIROVITICA, 23. prosinca – Uz kritičku raspravu oporbenih vijećnika, ali bez konkretnih amandmana, danas su gradski vijećnici prihvatili Proračun Grada Virovitice za 2004. godinu. Planiran je u iznosu 47.580.000 kuna , od čega je 19.409.000 kuna od poreza; 1.707.500 kuna od zakupa gradskih nekretnina i zemljišta te raznih koncesija; 9.477.000 kuna od komunalnih naknada i doprinosa, naknada za korištenje javnih površina te raznih «sitnih» prihoda; 1.926.500 kuna od parkiranja, kapitalnih donacija trgovačkih društava, novčanih kazni i naplaćenih troškova postupka prisilne naknade; 600.000 kuna od prodaje građevinskog zemljišta, 520.000 kuna od prodaje stanova i garaža a u planu prihoda je i milijun kuna deponiranog novca iz Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, koji još uvijek čeka rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskoj zoni.
U rashodima najveća je stavka Upravnog odjela za društvene djelatnosti i iznosi 19.386.170 kuna, od čega je polovica novca namijenjena predškolskom odgoju i školama (oko devet milijuna kuna); velik dio novca namijenjen je i financiranju udruga i ustanova u kulturi (6.700.300 kuna); za Zajednicu sportskih udruga grada 1.400.000 kuna; za socijalnu skrb 500.000 kuna, te 65.000 kuna za stipendiranje studenata.
Upravnom odjelu za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti namijenjeno je 15.921.500 kuna, a najveći dio toga novca (8.468.000 kuna) trošit će se prema planu koji je sastavni dio proračuna i u kome se nalazi osam programa sa 31 projektom, a najznačajniji su završetak radova na Trgu dr. Franje Tuđmana (750.000 kuna), rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića (1.530.000 kuna), rekonstrukcija javne rasvjete (835.000 kuna), izgradnja komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni (milijun kuna), otkup zemljišta i izgradnja parkirališta za potrebe tržnice (840.000 kuna), rekonstrukcija pristupne ceste carinskom terminalu (408.000 kuna) i rekonstrukcija cesta u mjesnim odborima (500.000 kuna).
Za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i upravna tijela i mjesne odbore namijenjeno je 3.435.350 kuna, za Ured gradonačelnika 3.870.600 kuna, za Upravni odjel za financije i gospodarstvo 3.631.300 kuna, za Gradsku tržnicu, kao vlastiti pogon, 776.900 kuna i za Tajništvo Grada 558.180 kuna.
Proračun je, naravno, kao i svi na razini jedinca lokalne i regionalne (područne) samouprave, još uvijek je «privremen» jer će njegov konačni izgled definirati i državni proračun jer će se tada znati hoće li potpora državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva iznositi planiranih 4.400.000 kuna ili će biti veća ili manja, te hoće li Virovitica dobiti planiranih 7.700.000 kuna kapitalnih pomoći za knjižnicu, palaču Pejačević, centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s posebnim potrebama i za izgradnju komunalne infrastrukture.

MANJE OLKAŠICA OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Vijećnici su danas prihvatili i izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi kojim se sužava krug onih koji se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade.
Virovitičko Gradsko poglavarstvo predložilo je, pisali smo već, uvođenje imovinskog cenzusa za oslobađanje plaćanja komunalne naknade takozvanih «staračkih domaćinstava», odnosno domaćinstava u kojima žive samac ili par stariji od 65 godina. Procijenjeno je, naime, da se među 869 domaćinstava koliko ih je u ovome trenutku oslobođeno plaćanja komunalne naknade, jer su im nositelji nezaposlene osobe, korisnici socijalne pomoći ili osobe starije od 65 godina, ima i onih koji bi tu obvezu mogli plaćati s obzirom na visinu mirovine koju mjesečno primaju. «Granica» je stavljena na iznos najmanjeg mjesečnog osnovnog odbitka umirovljenika prema Zakonu o porezu na dohodak za samca, odnosno za zbroj dva najmanja mjesečna osnovna osobna odbitka za parove. Isti imovinski cenzus određen je i za hrvatske ratne vojne invalide, koji su u izmijenjenu odluku o komunalnoj naknadi uvršteni na prijedlog HSP-a. Obrazloženje za proširenje liste onih koji imaju olakšice ratnim invalidima bilo je da su se stranke na to obvezale, obećavajući u predizbornoj kampanji da će skrbiti o invalidima Domovinskog rata. Osim toga, nova odluka definira i to da je moguće oslobađanje samo za prostor koji onaj koji traži oslobađanje koristi jer se želi izbjeći da, kao do sada, neki budu oslobođeni plaćanja komunalne naknade i za kuće ili stanove koje iznajmljuju drugima i od njih i zarađuju.
Ovu nepopularnu mjeru, kojom će dio građana ostati bez dosadašnjih olakšica gradonačelnik Ivica Kirin objasnio je nužnošću jer, kaže, tako široko određena mogućnost oslobađanja znatno je osiromašila gradsku blagajnu. «Od nas se očekuje da investiramo u komunalni razvoj grada, prigovara nam se da premalo radimo, da su nam ulice prljave, javna rasvjeta loša, a s druge strane svi se bore da ne plaćaju komunalnu naknadu koja je namijenjena upravo za financiranje tih komunalnih djelatnosti», kaže gradonačelnik Kirin.
Sve «tanja» stavka komunalne naknade prisilila je Poglavarstvo da predloži i sužavanje povlastica za poduzetnike koji tek počinju s obavljanjem neke djelatnosti. Do sada ti su poduzetnici u prvoj godini bili u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade i povlastice su mogli koristiti do četvrte godine rada. Novi prijedlog je da u prvoj godini mogu biti oslobođeni 75 posto obračunatog iznosa komunalne naknade, u drugoj pedeset posto, a u trećoj 25 posto. Tek iznimno, i na zahtjev poduzetnika, postotak smanjenja komunalne naknade može biti i veći ukoliko poduzetnik zaposli veći broj djelatnika, a da prije toga, tijekom te kalendarske godine, nije nikoga otpustio.

O UPRAVNOM NADZORU

Oporbeni vijećnici koji su u hodniku «prosjedili» odlučivanje o smjenama i novim imenovanjima direktora komunalnih poduzeća, u dvoranu su se vratili raspravljati o izvješću Upravne inspekcije o radu u gradskim tijelima.
Nije rečeno mnogo novoga. Vijećnik Branko Svoboda (HSS) ponovio je da je izvješće pokazalo da je bilo propusta te kazao kako je HSS zatražio ispitivanje zakonitosti tih akata i to «u dobroj namjeri kako kasnije ne bi bilo problema» i predložio je da Vijeće usvoji zaključke da se unutarnji ustroj tijela i Pravilnik usklade sa zakonom i upute u Ured državne uprave radi ocjene zakonitosti i onda, tako pročišćeni i usklađeni, ponovno daju vijećnicima na razmatranje. Zatim je zatraženo da se ponovi postupak ustroja i razrješenja i imenovanja, a ako se to ne prihvati da gradonačelnik preuzme svu odgovornost.
«Ja sam i ovako odgovoran za sve te akte a što se tiče «nepravilnosti» što ih je inspekcija utvrdila i dalje sam stajališta da to treba preispitati jer po toj logici niti jedan natječaj koji su raspisali gradovi i županije u Hrvatskoj ne bi bio valjan jer ih ne raspisuju pročelnici, kao što se to od nas traži, nego gradonačelnici i župani. Ustraje li se pak da Virovitica mora postupiti tako kako piše u inspekcijskom izvješću, tražit ću da to učine i svi drugi u Hrvatskoj, počevši od Virovitičko-podravske županije gdje je zadnji natječaj potpisao župan», odgovor je bio gradonačelnika Ivice Kirina.
No, kako je točka dnevnog reda bila definirana kao rasprava, o svemu ovome nije se uopće glasovalo niti je Vijeće donijelo ikakav zaključak.
Još je (tragi)komičnija bila posljednja točka dnevnog reda, uvrštena također na zahtjev oporbenih vijećnika. Ona je glasila: «Rasprava i donošenje Odluke o programu rada Gradskog poglavarstva za 2004. godinu».
Predsjednik Gradskog vijeća Zlatko Lanšćak pročitao je naziv točke dnevnog reda, otvorio raspravu i – zatvorio je jer se nitko nije prijavio. Tek nakon toga, neki su vijećnici «došli k sebi» i «primijetili» da - programa rada Gradskog poglavarstva za 2004. godinu nije bilo uopće među materijalima! Kada su to izgovorili na glas, predsjednik Vijeća se nasmiješio i odgovorio: «Ja sam točku, onako kako ste tražili, uvrstio u dnevni red».
Nakon toga, zaključio je sjednicu jer pitanja i prijedloga, predviđenih za kraj, nije bilo.

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije Virovitica