Banner
Uvodi se specijalizacija sudaca za slučajeve nasilja nad ženama
Saborska oporba: Banožić treba vratiti stan i odgovarati
Možemo predlaže usklađivanje mirovina s rastom plaća
Jutarnji list: Nedjeljama 20 posto manje računa nego lani
Večernji list: Rata stambenog kredita ista kao i mjesečni najam
Kampanja Budi mRAK roditelj: Raste broje cijepljenih protiv HPV-a
Situacija s covidom u Hrvatskoj stabilna

  Virovitica

Sve što želite znati o obnovi Dvorca Pejačević i revitalizaciji Gradskog parka

  vn           31.10.2017.         7069 pogleda
Sve što želite znati o obnovi Dvorca Pejačević i revitalizaciji Gradskog parka

Puno je otvorenih pitanja vezanih uz obnovu Dvorca Pejačević i revitalizaciju Gradskog parka. Dio građana radove gleda s odobravanjem, dio negoduje; jedni jedva čekaju novu vizuru grada, drugi sječu stabala nazivaju ekocidom i još strašnije – masakrom baštine. Malo je informacija dostupno širokom sloju građana, nije bilo temeljite i kvalitetne javne rasprave, podaci se dijele kapaljkom...

U ime Kluba vijećnika Most-HSPD gradski vijećnik Darko Lešković molio je dokumentaciju vezanu uz javnu raspravu za projekt "5 do 12 za Dvorac", posebno odgovore na pitanja o terminskim koracima koje su prethodile projektu, te koji će uslijediti (milestones), lokaciji izmještanja Gradskog bazena, financijsko opterećenje Grada, da li je provedena javna rasprava, odnosno argumenti zašto nije provedena… Zatražio je i elementi održivosti projekta: plan zapošljavanja, plan aktivnosti i novčani tok u narednih 5 do 10 godina nakon završetka izgradnje/rekonstrukcije. 

Ukratko, odgovori izledaju ovako:

 • Ukupna vrijednost projekta je 81 milijun kuna. Od toga iznosa, Grad Virovitica sudjeluje sa 15 milijuna kn, za koje ćemo se očito zadužiti
 • Javna rasprava o ovom projektu nije provedena, jer Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 11, st. 4.) ne uvjetuje izrijekom kada se mora provesti javna rasprava (savjetovanje s javnošću) u ovakvim slučajevima, a gradska uprava očito ovaj projekt nije smatralo bitnim te nije provovela javnu raspravu
 • Projektom je predviđena relokacija bazena, međutim u ovom trenutku ne postoje detalji vezani za relokaciju; činjenica je da bazen nećemo imati duže vrijeme
 • U planu projekta je zapošljavanja 8 osoba izravno (Muzej, Turistička zajednica, Caffe bar, Restoran) i 35 neizravno (novi apartmani, kafići i restorani,..)
 • U idućih 10 godina u planu je potrošiti dodatnih 6,6 milijuna kuna, ali i zaraditi 5 milijuna kuna i to uglavnom od edukativnih radionica za školske grupe

A detaljnije ovako:

Projekt obnove Gradskog dvorca počeo se provoditi 2004. godine kad je Gradski muzej zaključio ugovor o izradi konzervatorsko-tehničke dokumentacije sa tvrtkom "Urbos" iz Osijeka, u okviru koje je izrađena i konzervatorska studija obnove. Građevinska dozvola za zahvat izdana je 3.srpnja 2013. godine. Projekt obnove Gradskog parka ugovoren je krajem 2013. godine sa tvrtkom "Urbos" nakon što je raskinut ugovor sa IGH Zagreb zbog neispunjenja ugovornih obveza. Građevinska dozvola izdana je 23. listopada 2015. godine.

Integrirani razvojni projekt "5 do 12 za Dvorac" prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljnih na obnovi kulturne baštine. Projekt je prošao pozitivno svih 7 fazi evaluacije te kao takav odobren sa najvećim ukupnim iznosom sredstava na sazivu sa preko 81. milijun kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice 11. kolovoza 2016. godine.

Projekt je počeo sa provođenjem početnom konferencijom 30. kolovoza 2016. godine.

Od tada značajniji koraci u realizaciji projekta su:

 • 22.12.2016. potpisan Ugovor za Izradu marketinške strategije i akcijskog plana brendiranja za tvrtkom RAZBOR d.o.o.
 • 19.04.2017. potpisan Ugovor za radove na obnovi Dvorca Pejačević za tvrtkom HEDOM d.o.o., 11.07.2017. izvođač uveden u posao
 • 21.06.2017. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi Dvorca Pejačević i revitalizaciji Gradskog parka Ugovor sklopljen sa Zajednica ponuditelja: WYG savjetovanje d.o.o.; Promacon d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, a od 13.09.2017. Ugovor sklopljen s CIP-om
 • 24.07.2017. Istražni arheološki radovi na lokalitetima u Gradskom parku – ugovor potpisan sa Muzejom Grada Koprivnice
 • 29.8.2017. Revitalizacija Gradskog parka Virovitica - Ugovori su sklopljeni sa tvrtkama: Radnik d.d. Križevci za izvođenje radova na rekonstrukciji Gradskog parka u Virovitici na iznos 21.215.682,54 kn  sa PDV-om i Flora-Vtc d.o.o. Virovitica za izvođenje radova na krajobraznom uređenju Gradskog parka u Virovitici na iznos 3.675.086,00 kn sa PDV-om

Za realizaciju se pripremaju sljedeće nabave:
- nabava fontane
- radovi na unutarnjem uređenju i opremanju Dvorca Pejačević
- projekt konzervacije i prezentacije arheoloških nalaza u Gradskom parku
- radovi na konzervaciji i prezentaciji arheoloških nalaza u Gradskom parku

Razdoblje provođenja projekta je 3 godine počevši od 25. kolovoza 2016. godine.

Lokacija izmještanja Gradskog bazena

Izmještanje gradskog bazena u projektu je nužnost koja se provodi temeljem građevinske dozvole. Projektna dokumentacija Gradskog parka nije dokument u kojem se određuje nova lokacija budućeg gradskog bazena, već je to odluka političke vlasti temeljena na prostorno-planskoj dokumentaciji, mogućnostima financiranja, održivosti projekta i s. Sukladno tome , nova lokacija gradskog bazena bit će na lijevoj strani bivše vojarne, a u tijeku su pripremne aktivnosti za ishođenje potrebnih dozvola.

 Financijsko opterećenje Grada

 • Sredstva Grada (15% od prihvatljivih troškova od 78.422.470,64 kn) 11.763.370,60 kn
 • Neprihvatljivi troškovi iznose 3.017.400,82 kn, a odnose se većinom na troškove izrade projektne dokumentacije 1.578.250,00 koja je plaćena prije 1.1.2014. (pa se ne priznaje kao prihvatljiv trošak) te troškove provedbe javnog natječaja za idejna rješenja 4 mosta 550.000,00 kn, trošak revizije projekta koji je umanjen.

Grad Virovitica svest će ove troškove na minimum na način da će se idejna rješenja 4 mosta provesti u suradnji sa Panonskim drvnim centrom kompetencija, a trošak revizije provest će se u okviru odobrenih 250.000,00 kuna. Mali dio neprihvatljivih troškova odnosi se na partnere u projektu.

            Javna rasprava

Javna rasprava provodi se obvezno, sukladno zakonu, kad se donose prostorno-planski dokumenti, a savjetovanje s zainteresiranom javnošću za one akte koje su određeni u Planu savjetovanja s zainteresiranom javnošću za određenu godinu (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Međutim, Grad Virovitica zbog značaja teme napravio je u fazi idejnog projekta obnove i rekonstrukcije Gradskog parka javnu prezentaciju projekta u Gradskoj knjižnici i čitaonici 20. svibnja 2014. godine. Projekt su predstavili dr. Edita Štefanić i Milko Puncer u ime projektantske tvrtke "Urbos" iz Osijeka.

Elementi održivosti projekta:

1. Plan zapošljavanja

Novozaposleni u turističkom sektoru

Nakon provedbe Integriranog razvojnog programa u roku od 2 godine izravno će se zaposliti u turističkom sektoru:

 • 2 osobe u Gradskom muzeju (2 stručnjaka tj. vodiča koji će provoditi inovativne kulturno-turističke rute za urbanu kulturu odnosno tradicionalnu umjetnost)
 • 2 osobe u TZ Virovitica (1 cikloturistički vodič koji će implementirati sve rute razvijene kroz IRP te razvijati nove aktivnosti, i 1 voditelj suvenirnice koji će osim direktne prodaje suvenira biti zadužen i za promociju suvenira posebice onih lokalne izrade)
 • 5 osoba u caffe baru unutar Dvorca Pejačević (Voditelj, 2 djelatnika, 2 osobe za ispomoć)
 • 2 osobe u postojećem restoranu u podrumu Dvorca Pejačević (zbog povećanog obujma posla doći će do povećanja broja zaposlenih)

Neizravno zapošljavanje u turističkom sektoru prema procjeni obuhvaća 22 osobe:

 • 6 osoba na bazi apartmanskog smještaja (prema analizi potražnje postojeći smještajni kapaciteti su trenutno nedostatni za zadovoljenje potrebe posjetitelja, stoga se očekuje porast ove ponude na minimalno 3 obrta)
 • 4 osobe u turističkim kućicama (u Gradu Virovitici velika je potražnja za najmom turističkih kućicama posebice tijekom sezonskih događanja (blagdani, ljetni festivali i manifestacije koji su inače smješteni ispred dvorca. Nakon provedbe IRP-a doći će do povećanje potražnje te cjelogodišnjim najmom kućica gdje će doći do navedenog zapošljavanja)
 • 11 osoba u ugostiteljstvu - kafići i restorani u gradu Virovitici zbog povećanog broja posjetitelja i potražnje za ugostiteljskim uslugama opravdano s obzirom na trenutni nedostatak ugostiteljskih objekata)
 • Minimalno 1 osoba u turističkoj agenciji zbog povećanog opsega posla (uključivanje nove ponude u itinerare, promidžba i razvoj online usluga)

Novozaposleni u ostalim sektorima

 • 4 osobe u Razvojnoj agencije Grada Virovitice
 • 8 osoba u Gradskom muzeju unutar Dvorca Pejačević
 • 2 osobe u komunalnom poduzeću

 2. Plan aktivnosti i novčani tok u narednih 5 do 10 godina nakon završetka izgradnje/rekonstrukcije, prema podacima iz projektne aplikacije

Plan aktivnosti:

Komponenta (aktivnost) 3. Razvoj edukativnih i kulturnih sadržaja i programa IRP-a

Unutar komponente provesti će se niz aktivnosti:

3.1.Razvoj privremenih izložbi i programa
3.2.Razvoj poučnih staza povezanih sa stalnim postavom
3.3.Razvoj edukativnih aktivnosti za različite ciljane skupine
3.4.Edukacija vodiča za različite vrste vodstava
3.5.Edukacija lokalnog stanovništva o važnosti kulturne i prirodne baštine
3.6.Uređenje stalne izložbe u prostoru tvornice TVIN
3.7. Razvoj slikovnice „Drvene priče“
3.8.Izrada 3D audiovizualne instalacije
3.9.Adekvatno označavanje postava i privremenih izložbi radi pristupačnosti svim posjetiteljima

 ISHODI:

 • Osmišljen program privremenih izložbi (12 izložbi/događanja)
 • Razvijeno minimalno 2 poučne staze
 • Razvijene 4 vrste vodstva po stalnom postavu i privremenim izložbama (kostimirana, senzorijalna, noćna, s posebnom tematikom i različitom duljinom trajanja ovisno o grupi, uz glazbu, audio vodič, itd.)
 • Razvijene minimalno 4 edukativne radionice za različite ciljane skupine (predškolsku djecu, školsku, umjetničke radionice za različite dobne skupine, djecu s posebnim potrebama)
 • Postavljen 1 stalni postav van Muzeja (tvornica Tvin)
 • Provedena 1 edukacija za 4 vodiča budućih vodstava
 • Provedene 2 edukacije lokalnog stanovništva (značaj kulturne baštine (Dvorac) i prirodne baštine (Park)
 • Razvijena 1 edukativna slikovnica „Drvene priče“ za djecu (20 na Brailleovom pismu, 300 na običnom tisku)
 • Izrađena 1 3D audiovizualna instalacija
 • Adekvatno označeni sadržaji i programi radi dostupnosti svim posjetiteljima (1 audio vodič za slijepe osobe, 1 taktilni tlocrt za slijepe, 50 kataloga i legendi na Brailleovom pismu, 150 fotografija i medalja za slabovidne posjetitelje, reljefna podna traka za usmjeravanje slijepih posjetitelja)

 Komponenta (aktivnost) 5. Marketing i izgradnja brenda destinacije te promocija i vidljivost IRP-a

 Aktivnosti promidžbe i vidljivosti će se provoditi kroz suradnju i nastupe u medijima (priopćenja, oglašavanja i konferencije za medije), osiguranje transparentnosti trošenja EU sredstava kroz promotivne materijale (letci, brošure, bedževi, naljepnice, natpisne ploče, zastavice itd.), pripremu vizualnog identiteta projekta, izrada i redizajn web stranice obnovljene kulturne baštine i samog IRP-a.

Unutar ove komponente također će se obavljati aktivnosti brendiranja i promocije IRP-a na temelju izrađene marketinške strategije i akcijskog plana brendiranja.

Kroz aktivnosti promocije, vidljivosti i brendiranja doći će do privlačenja sve većeg broja posjetitelja (stranih turista najviše putem oglašavanja, napora turističkih zajednica na međunarodnim sajmovima) što će rezultirati povećanim povećanjem broja posjetitelja kako u kulturnoj baštini tako i samoj turističkoj destinaciji, tj. gradu Virovitici.

ISHODI:

 • Izrađena marketinška strategija i akcijski plan
 • Razvijen itinerar integrirane turističke ponude grada Virovitice (1000 kom)
 • 1 video 5 minuta
 • Izrađena projektna web stranica i redizajnirana stranica Gradskog muzeja
 • Organizirane 2 događaja za početak IRP-a i otvaranje Muzeja
 • Oglašavanje - radio (2), novine (2), TV (3)
 • Izrađeno 2000 projektnih brošura (+200 na Brailleovom pismu)
 • 1000 projektnih plakata (+300 na Brailleovom pismu)
 • Razvijen vizualni identitet projekta

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije Virovitica