Banner
Na Bujštini obilježena 77. godišnjica bitke kod Kućibrega
Hrvatski inovatori osvojili zlatne, srebrne i brončane medalje u Njemačkoj
DP: Covid potvrde za ulazak u Sabor zadiru u ljudske i političke slobode
Arhiv HRT-a do 1990: Kulturno dobro vrijedno milijarde kuna izlazi iz bunkera
Umrla Jelena Brajša, dugogodišnja ravnateljica Caritasa
Božo Petrov pozitivan na koronavirus
Večernji list: Probijen zadnji tunel na pristupnim cestama Pelješkom mostu

  SDP

SDP o gospodarskom stanju, izlasku iz krize i vizijama razvitka

        19.10.2010.         1794 pogleda
SDP o gospodarskom stanju, izlasku iz krize i vizijama razvitka

Nije potrebno vršiti posebno opsežne i složene analize da bismo došli do saznanja kako je gospodarska situacija u VPŽ veoma loša. O tome svjedoči i provedena rasprava u okviru posebne točke dnevnog reda na zadnjoj sjednici u Županijskoj Skupštini VPŽ u obliku informacije o financijskim rezultatima poslovanja gospodarstva VPŽ u 2009. godini. Prema podacima financijske agencije, prema gotovo svim pokazateljima, VPŽ se nalazi na 19. mjestu (od 20) u RH.  Učešće Županije u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu iznosi svega 0,83%, dakle manje od 1 postotnog poena, učešće u ukupnim prihodima na razini RH sa 0,67% , učešće u dobiti sa 0,36%, dok je učešće u gubicima sa 0,79%. Dakle, ako to sažmemo u jednu rečenicu, imamo vrlo slabu gospodarsku aktivnost  koja je pritom u velikim poteškoćama.

Smanjenje prihoda, smanjenje rashoda, smanjenje dobiti, povećanje gubitaka, povećanje broja poduzetnika koji posluju sa gubitkom te smanjenje broja zaposlenih, negativni su trendovi koji upozoravaju na ozbiljnost gospodarske situacije u našoj Županiji. Moramo spomenuti i zaostajanje prosječne neto plaće po zaposlenom od 3320,00 kn u odnosu na RH čiji prosjek nominalno iznosi 4634,00 kn.  Zatim, jedan problem koji je generator mnogih problema gospodarstva u RH, a koji naravno nije zaobišao niti našu Županiju, jest nelikvidnost i unutarnji dug koji je krajem srpnja iznosio oko 30 milijardi kuna i čiji je glavni generator država. U našoj županiji, prema podacima od kraja svibnja ove godine, čak 277 pravnih osoba, od ukupno 758,  bilo je insolventno i bilo je u blokadi svojih računa. Čak njih 207 je u blokadi računa dužoj od godinu dana. Ukupan iznos nepodmirenih obaveza dosegao je 259 012 000,00 kn. Za usporedbu iznos predloženog proračuna VPŽ za ovu godinu je bio 99 800 000,00 kn. Nije naodmet ovdje spomenuti i zastrašujuću činjenicu o iznosu vanjskog duga RH koji je krajem lipnja dosegao iznos od 327 milijardi kuna. Slijedeći ozbiljan problem s kojim smo suočeni jest vrlo visoka stopa nezaposlenosti koja je na dan 31.12.2009. iznosila 27,9%, dok je na državnom nivou bila 16,1%.. Prosječan broj nezaposlenih u 2009. godini je bio 8 343 osobe. Čak polovica tog broja nezaposlenih čekaju posao duže od jedne godine, a jedna trećina je mlađa od 30 godina. U obrazovnoj strukturi nezaposlenosti čak 70% ima obrazovanje niže od IV. stupnja. Kao što možemo zaključiti gospodarska situacija na našoj Županiji nije nimalo ružičasta. SDP predlaže rješenja kojima bismo mogli zaustaviti sve ove negativne trendove. Ona su bila predstavljena na 5. tematsko izvještajnoj Konvenciji SDP-a na kojoj je glavna tema bila posvećena upravo gospodarstvu.

Pa tako navodimo neke od ciljeva i mjera potrebnih za ravnomjeran regionalni razvoj pa tako i razvoj VPŽ:

-smanjiti krupne socijalne i ekonomske regionalne razvojne razlike
-povećati konkurentnost  gospodarskih sustava u svim hrvatskim regijama
-uravnotežiti  kvalitetu i standard javnih usluga i infrastrukture u svim hrvatskim regijama s ciljem ublažavanja procesa depopulacije manje razvijenih područja
-provesti novu fazu funkcionalne i fiskalne decentralizacije
-doseći minimalno 20% udjel lokalne i regionalne samouprave u ukupnim prihodima javnog sektora (bez potpora)
-redefinirati nadležnost različitih razina lokalne i regionalne samouprave u skladu s ekonomskom i administrativnom snagom odnosno fiskalnim kapacitetom

Vizija SDP-a je da gradovi postanu nositelji ekonomskog i kulturnog razvoja, a ne taoci trome i neefikasne državne uprave u visoko centraliziranoj zemlji.Da bi gradovi postali zamašnjaci razvoja moramo promijeniti današnje neizdrživo stanje u kojem od 100 proračunskih kuna 90 kuna ide u državni proračun, a preostalih 10 kuna dijele svi ostali: gradovi, općine i županije. Vlada HDZ-a hvali se da je smanjila stope poreza na dohodak. Da, ali pritom zaboravlja da je time smanjila prihode lokalnih, a ne državnog proračuna. Stoga je presudno za razvoj Županije pa onda i Republike Hrvatske u cjelini osloboditi potencijal gradova kako bi mogli odigrati svoju razvojnu ulogu. Ne radi se samo o razvoju gradova već i o gradovima kao centrima koji mogu oko sebe okupiti manje gradove i općine unutar mikroregija čime se postižu dodatni sinergički razvojni učinci.

Iznimno je bitno da se na lokalnoj razini kontinuirano prate trendovi u razvoju lokalnog gospodarstva, struktura lokalnog gospodarstva, te problemi u poduzetništvu i obrtništvu. Svojim pro-aktivnim odnosom lokalna samouprava može dosta učiniti na uklanjanju "prepreka" za investitore, ubrzati razne procedure donošenja potrebnih odluka o kojima ovise lokalni poduzetnici, prilagoditi svoje aktivnosti kriznom stanju u gospodarstvu, osigurati mjere za poticanje poduzetništva i poduzetničke klime i drugo. Ipak, bez adekvatne potpore države teško je očekivati značajnije pomake. Država donosi strategiju, država je tu da olakša lokalnim vlastima dolazak investitora, a ne da ga blokira. Ali zato treba imati strategiju. Kada imate strategiju lakše je i s provedbom.

         Neki od problema s kojim se susreću jedinice lokalne samouprave a posebno gradovi su: dugotrajan postupak imovinsko-pravne pripreme projekata zbog sporosti tijela državne uprave, dugotrajni stečajni postupci zbog neadekvatnih zakonskih rješenja, mukotrpni postupci zaštite kulturne baštine u sklopu novih investicija, nedostatak komunikacije s ključnim gospodarskim subjektima  u vlasništvu države, nedostatak vizije i strategije razvoja u ključnim gospodarskim granama i djelatnostima, nedostatak ciljne povezanosti s nadležnim komorama u svrhu jačanja gospodarstva...

         U Europi i svijetu gradovi imaju posve drugačiju gospodarsku ulogu nego u Hrvatskoj. Europa i svijet prepoznaju gradove kao nositelje gospodarskog i svekolikog razvoja, te centre financijske moći, zaposlenosti, znanja te novih tehnologija i investicija. Moderne države  su svjesne da bez odgovarajućeg razvoja gradova nema dovoljno unutarnje snage za značajniji gospodarski razvoj pa su ovlasti gradova ponekad stvarno zapanjujuće: gradovi upravljaju lukama  i cestama na svom području, grade bolnice i znanstveno-tehnološke parkove, kreiraju velike investicijske projekte u suradnji s državom.

         Često se u javnosti čuje teza da u Hrvatskoj ima previše jedinica lokalne samouprave, te s tim u vezi spominje se i hitna reforma sustava lokalne samouprave. Prema podacima Vijeća Europe, najrazvijenije europske države imaju i najveći broj jedinica lokalne samouprave.

Tako primjerice najveći broj jedinica lokalne samouprave ima Francuska i to njih 36.763 na 63 milijuna stanovnika što znači prosječno 1 721 stanovnika po JLS

Nadalje, više od 8.000 jedinica lokalne samouprave imaju: Italija, Njemačka i Španjolska

Više od 3.000 lokalnih jedinica imaju: Švicarska i Mađarska, dok Češka ima više od 6.000 lokalnih jedinica.

Više od 2.000 lokalnih jedinica imaju: Austrija, Poljska i Slovačka.

Ovi podaci govore o tome da nije toliko bitan broj jedinica lokalne samouprave već  njihova održivost i to u razvojnom, financijskom i svakom drugom pogledu.

         Bitno je istaći da podaci Vijeća Europe ukazuju i na to da se u najrazvijenijim europskim državama udio rashoda jedinica lokalne samouprave u ukupnim javnim izdacima države kreće u rasponu od 40% do više od 60%. Pritom prednjači Danska sa 63%, te Španjolska sa više od 50%, dok preko 40% udjela u javnim rashodima imaju jedinice lokalne samouprave u: Belgiji, Njemačkoj, Finskoj i Švedskoj.

Što to znači? Dok u Hrvatskoj u državni proračun od 100 poreznih kuna, odlazi 90, a svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave ostaje preostalih 10 kuna za podijeliti, u Danskoj od 100 eura ubranih poreza 63 eura idu u lokalne blagajne, a središnjoj državi ostaje tek 37 eura.

U SDP-u smo postavili jasan cilj, a to je da u Hrvatskoj u idućih nekoliko godina u lokalne proračune odlazi 20%, a dugoročno do 40% udjela u ukupnim javnim izdacima. Na taj način ćemo početi  pratiti europske trendove u razvoju lokalne samouprave i omogućiti našim gradovima i općinama da imaju razvojnu funkciju za dobrobit cijele Hrvatske

         S tim u vezi treba naglasiti da je nemoguće izvesti "brzopoteznu" reformu lokalne samouprave. Novi ustroj  lokalnih i regionalnih samouprava, kao posljedica provedenih reformi, nema smisla ukoliko nije u funkciji daljnjeg razvoja Hrvatske.

U gospodarskom programu SDP-a stoji da je za gospodarski razvoj i oporavak poduzetništva potrebno:

-smanjiti nelikvidnost

-uvesti proaktivne mjere za povećanje potencijala za nove investuicije

-jačati mjere financijske politike radi smanjenja troška kamata

-mjere za smanjenje cijena ostalih proizvodnih inputa kao doprinos troškovnoj konkurentnosti

Provesti aktivne mjere zapošljavanja :

-kroz direktne poticaje novom zapošljavanju

-osiguranje sigurnosti nezaposlenih u vrijeme traženja posla

-povećanje zapošljivosti i lakši pristup tržištu rada.

Podsjetimo se na tri strateška cilja koja su predviđena u Županijskoj razvojnoj strategiji :

I. CILJ, koji predstavlja stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva zasnovanog na poljoprivredi, obrtu, poduzetništvu, industriji i turizmu, moguće je postići odreñenim intervencijama na ovim područjima:

Prioritet 1. Stvaranje uvjeta za razvoj poljoprivrede

Prioritet 2. Stvaranje uvjeta za razvoj obrta, poduzetništva i industrije na osnovi lokalnih prirodnih potencijala, znanja i iskustva sa svrhom privlačenja investicija

Prioritet 3. Stvaranje uvjeta za razvoj turizma

II. CILJ: Izgradnja ljudskih potencijala u skladu s potrebama gospodarstva Županije, zahtijeva prioritetno intervencije u ovim područjima:

Prioritet 4. Obrazovanje u funkciji tržišta rada Prioritet 5. Javne službe i civilno društvo

III. CILJ: Očuvanje okoliša, prirodnog, povijesnog i kulturnog naslijeña, moguće je ostvarivati prioritetno određenim mjerama na ovim područjima:

Prioritet 6. Razvoj komunalne infrastrukture

Prioritet 7. Razvoj sustava gospodarenja otpadom

Prioritet 8. Monitoring i zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti

Poljoprivreda i šumarstvo su grane koje bilježe najpovoljnija kretanja u ostvarenju dobiti stoga nije ni čudo da je u razvojnoj strategiji stvaranje uvjeta za razvoj poljoprivrede postavljen kao prioritet 1.

         Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima najveći je problem neisplata poticaja, neisplata šteta od elementarnih nepogoda te visoka cijena jednogodišnjeg zakupa zemljišta, a pogotovo što na takvo zemljište više neće moći ostvarivati poticaj.

         Pod hitno bi trebalo uvesti sustav kontrole poticaja kako u odnosu na finalni proizvod tako i u odnosu na kvalitetu zemljišta s obzirom na izvedene agrotehničke mjere.

         Kad govorimo o šumarstvu moramo konstatirati da je najveći problem što drvo ne prerađujemo sami i tako razvijamo drvnu industriju već uglavnom drvnu masu prodajemo.

         Da zaključim, za gospodarski razvoj veoma su bitna tri faktora: znanje, tradicija i resursi, kako oni prirodni tako i tehničko-tehnološki. Što prije počnemo sustavno koristiti ove resurse spojem znanja i tradicije to ćemo prije početi izlaziti iz krize.

         I na kraju SDP VPŽ je u Županijsku Skupštinu poslao zahtjev za održavanje tematske sjednice o gospodarstvu. Očekujemo da će predsjednik Županijske Skupštine u što kraćem roku sazvati ovu sjednicu i da će sve političke opcije u njoj što aktivnije sudjelovati.

         Budući i da je u najavi ove teme osim gospodarske, najavljen osvrt i na aktualnu političku situaciju u VPŽ, dopustite da još samo par riječi kažem i na tu temu. Naravno da se gospodarska kriza preslikava na sve sfere života pa tako i na politiku i obrnuto. Svjedoci smo da razne korupcijske afere sve više izlaze na vidjelo. Ono što bih htio naglasiti a što će biti iznimno bitno za budućnost, je da instrument politike mora prestati biti strah. Ljude treba prestati diskriminirati samo zbog toga što drugačije misle. Osnovna funkcija politike i bavljenja politikom jest briga za opće dobro. Društvo treba biti otvoreno, ono mora omogućiti razvoj svih svojih potencijala a naročito ljudskih. Ljudi ove županije su njena najveća vrijednost. Nažalost nema nas puno ili kako to Grašo pjeva : „Sve nas manje ima tu „. Zbog toga otvorimo prostor za međusobno uvažavanje i dijalog, neka sposobnosti, znanja i kompetencije budu ispred podobnosti, straha i bahatosti. Tako ćemo najprije izaći iz ovog gliba.

Predsjednik SDP-a Virovitičko-podravske županije
Tomislav Žaga
r

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.

anakonda
1.11.2010. 11:10
biloo bi žalosno da je istinito, jer u tom slučaju nam nebi bilo pomoći!!!!!!!
ban88
31.10.2010. 16:10
Sada se svi pojavljuju kao spasitelji,a jednako su zlo.
anakonda
25.10.2010. 19:18
dobra je ideja da se hdz-ovcima na vlasti sakriju sve olovke, jer ispada da potpisuju a neznaju što potpisuju i još se time hvale. ponašaju sa kao pijani milijarderi u siromašnoj nam državi.
valjda će ih jednoga dana sustići zaslužena kazna?
anakonda
21.10.2010. 20:51

Uvodni članak ima dobar "žalac" i iskreno rečeno, to radno mjesto je ex aequo s ministarstvom za Potemkinova sela. Znaju svi zašto strani investitori zaobilaze RH u širokom luku, a za razliku od primjerice Slovačke gdje 7-8 velikih autoindustrija svilo proizvodna gnijezda. Ukratko, gomila administracije koja je sama sebi svrha, nemogućnost dobivanja radnih dozvola i viza za strane managere, ucjene lokalnih vlasti oko zemljišta, građ. i inih dozvola te komunalija te naposljetku skupa radna snaga sa slabim radnim navadama. Ukratko, stigli su u RH samo u najviše berićetnim sektorima poput maloprodajnih lanaca, bankarstva, osig. društava ili telekomunikacija. Tu se bukvalno "brsti lova", a uz malen rizik - o čemu najbolje svjedoče zarada stranih bankara u RH. Ali da bi netko u Obrovcu ili Babinoj Gredi, Virovitici zakupio zemljišta, podigao hale i krenuo proizvoditi amortizere za automobile ili pak kompresore za hladnjake - e taj film još dugo nećete gledati.
Županije iz sjeverozapadne Hrvatske, Istra ili neke nove oaze u Dalmaciji dobar su primjer kako se gospodari lokalnim resursima..
zzzz
21.10.2010. 19:11
U KOJU BUDUĆNOST????????
"Sanader je otpadnik"

HDZ-ovci Sanadera očekuju u Saboru tek u srijedu, a znaju i kako će se prema njemu ponašati ako bude kritičan prema njihovoj vlasti.

"Za mene je on otpadnik iz HDZ-a. Bude li napadao našu politiku, bit ću prema njemu kao i prema drugima koji su protiv HDZ-a", kazao je Hebrang i dodao kako sa Sanaderom neće piti kavu jer ga muči gastritis, ni čaj jer ga ne voli, a ni sok jer ima kemijskih aditiva. Ne može piti niti mineralnu vodu, koju voli Hebrang, ali ne voli Sanader.

ovi hdz-ovci su kao albanci: koga voljem, voljem, a koga ne voljem, .......
Bukovčan
21.10.2010. 12:57
Lijepo napisano! Zajedno u bolju budučnost!
općinaSlatina
21.10.2010. 11:33
po pristiglim računima HEP neki već sad komentiraju da je poskupila struja, šaptom i bez riječi
srebrozlato3
21.10.2010. 11:29
NEMA PUNO FILOZOFIJE. ova vlada više ne kontrolira situaciju u državi:
benzin 8,7 kuna
hrana poskupila oko 30%......

a slijedi od nove godine poskupljenje el. energije i......

Novi udar na standard građana: Sprema se poskupljenje plina?!
HERA bi za tjedan dana trebala donijeti mišljenje o svakom zahtjevu te ga uputiti Vladi, koja odlučuje hoće li dozvoliti novi udar na standard građana. Poskupljenje plina je neizravno najavio i ministar gospodarstva Đuro Popijač na Danima plina 15. listopada kazavši kako će se "cijena plina po kategorijama potrošača morati uskladiti s konkurentskim energentima".

anakonda
20.10.2010. 20:50
dok ne uništimo koripciju i svaki drugi kriminal u državi nema nam spasa!!!!!zamislite, tko bi došao ulagati u ovakvu državu:

Željka Krapljana, utjelovljenje korupcije u HAC-u, od otkaza štiti ministar Šuker!
Informacija da ministar financija štiti korupcijom do nosa umrljanog direktora HAC-a Željka Krapljana, navodi nas na pomisao da HEP, vjerojatno, nije bila jedina državna tvrtka preko koje je HDZ utjerivao politički reket i ubirao "pinku" za svoje skupe političke kampanje.

ima li uopće ministra koji nije vezan za neku aferu počevši od same premijerke jace?????????
općinaSlatina
20.10.2010. 10:40
1. "Svjedoci smo da razne korupcijske afere sve više izlaze na vidjelo. " - svjesni smo muljaža i šutimo, čekamo da to netko drugi riješi.

2. "Ono što bih htio naglasiti a što će biti iznimno bitno za budućnost, je da instrument politike mora prestati biti strah. Ljude treba prestati diskriminirati samo zbog toga što drugačije misle. Osnovna funkcija politike i bavljenja politikom jest briga za opće dobro. Društvo treba biti otvoreno, ono mora omogućiti razvoj svih svojih potencijala a naročito ljudskih." - svjesni smo muljaža i šutimo, čekamo da to netko drugi riješi.

3. "Ljudi ove županije su njena najveća vrijednost. Nažalost nema nas puno ili kako to Grašo pjeva : „Sve nas manje ima tu „. Zbog toga otvorimo prostor za međusobno uvažavanje i dijalog, neka sposobnosti, znanja i kompetencije budu ispred podobnosti, straha i bahatosti. Tako ćemo najprije izaći iz ovog gliba." - svjesni smo muljaža i šutimo, čekamo da to netko drugi riješi.

"Detektiranje problema je pola posla..no recimo da je to u članku učinjeno..navedene su i aktivnosti, koje treba provesti - ono što nedostaje su konkretne mjere" - mjere mjere, svi bi nešto konkretno, bunili se, kukali, prigovarali po birtijama na forumima, ... da dan kad se te mjere trebaju osigurati, pomoći da se provedu, taj dan najčešće bude jedna NEDJELJA, dan kad se nešto bira, onda je teško dignuti dupe iz fotelje i reći idemo izabrati drugačije.
zenga2008
20.10.2010. 7:56
Detektiranje problema je pola posla..no recimo da je to u članku učinjeno..navedene su i aktivnosti, koje treba provesti - ono što nedostaje su konkretne mjere, uz pretpostavku da se provede i ono o čemu anakonda piše..
stop_muljaži
19.10.2010. 21:47
Od samog naslova dobijem jači napadaj smijeha.
anakonda
19.10.2010. 21:35
"Zbog toga otvorimo prostor za međusobno uvažavanje i dijalog, neka sposobnosti, znanja i kompetencije budu ispred podobnosti, straha i bahatosti. Tako ćemo najprije izaći iz ovog gliba."
odlično!

Moramo postići konsenzus i složiti se da samo radom, znanjem i poštenjem stvaramo, djelujemo u društvu. To je ujedno i osnova BDP-a. praktički moramo uvesti nultu stopu tolerancije prema:
• korupciji i kriminalu
• neradu
• nestručnosti i neznanju
Kombinacija kriminala i korupcije, te nerada i neznanja je vrlo opasna kombinacija koja razara temelje društva. Pogrešno se smatra da je samo kriminal opasan za društvo. Lakše ga je iskorijeniti , uočljivije je. Iskorijeniti neznanje i nerad zahtjeva između ostalog i strukturne promjene u društvu (promjene svijesti) i potrebne su generacije da bi se postigli uočljivi rezultati. Ipak treba početi. Svaki pozitivni korak je dobrodošao.
O štetama zbog sive ekonomije, kriminala korupcije (javne nabave) se često manipulira. Pogledajmo stvari iz drugoga ugla. Zamislimo da imamo znanje i radnu etiku: njemaca, japanaca, šveđana… imali bi i adekvatan BDP per capita. Naravno ovo je samo „kibi-dabi“ kalkulacija kakve vole često koristiti analitičari. Ipak, trebali bi se barem malo zamisliti. Kavi smo i kako radimo.


Još iz kategorije SDP