Izumrla jadranska vrsta morskog psa pronađena u Crnom moru
Glavni odbor potvrdio Milanovića za SDP-ova kandidata za predsjednika Republike
Božinović: Država i kompanije moraju činiti sve u zaštiti od kibernetičkih napada
Plenković: Idući tjedan Vlada i predsjednik o imenovanju Markića ravnateljem SOA-e
Voštana replika kipa A. Lincolna rastalila se zbog ogromnih vrućina u Washingtonu
Michael Jackson je umro s 500 milijuna dolara duga
Umjetna inteligencija uči jezik tumora radi bolje dijagnoze

  Županija

ROP: Naglasiti važnost rijeke Drave

        18.02.2006.         1164 pogleda
ROP: Naglasiti važnost rijeke Drave

VIROVITICA, 18. veljače – Jučer je održana prezentacija Nacrta Regionalnog operativnog plana kojeg i vi možete vidjeti ako kliknete ovdje. Predstavnici partnerskih odbora izložili su svoje primjedbe na Nacrt. Prirodoslovno društvo «Drava» dostavilo je nam je Osvrt na Nacrt temeljne analize Regionalnog operativnog plana i u pismenom obliku.

Područje naše županije je zbog svojih prirodno-geografskih obilježja značajno kao što se u ovom dokumentu spominje, ali smatramo da prije svega treba naglasiti važnost područja rijeke Drave koja nas povezuje s Europom i za sada je još uvijek relativno dobro očuvano.

Drava – vrlo dobro sačuvano područje

Cijelo područje rijeke Drave dio je Nacionalne ekološke mreže koja čini međusobno povezani sustav najvrednijih područja za ugrožene vrste, ekološke sustave i krajobraze. Tako i dio Drave u našoj županiji prema Nacionalnoj strategiji i akcijskim planovima zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske postaje važno prirodno područje. Naša udruga, prvenstveno naš član ornitolog Ivan Darko Grlica, svojim podacima o pticama i stanju ekosustava, sudjelovala je u izradi Hrvatske nacionalne mreže i priprema za Natura 2000.

Smatramo da bi županija u svojim dugoročnim planovima trebala izdvojiti ovo područje kao zaštićenu cjelinu i usmjeriti razvoj tog područja prema turizmu i održivom razvoju. Za sada je na tom području od strane županije proglašeno četiri zaštićena krajolika i na tome se stalo, a cijelo područje je predviđeno za zaštitu prema prostornom planu naše županije. Europske zemlje su područje bivšeg razgraničenja zapadnog i istočnog bloka prepoznale kao vrlo dobro sačuvano i turistički perspektivno područje kao dio europske zelene linije (green belt).

U poglavlju 1.4. gdje se spominje životinjski svijet premalo je podataka o vrstama. Vjerojatno zato što se na nivou županije nisu financirali projekti istraživanja životinjskog svijeta. Opće je poznato da je područje ovog dijela Hrvatske najslabije biološki istraženo. Podaci su najčešće nepotpuni i nema novijih istraživanja. Jedina značajnija istraživanja biljaka i životinja na ovom području provodilo je Prirodoslovno društvo «Drava» .

U tekstu na str. 13 navedeno je da su osobito vrijedna područja Predrijevačka i Sopjanska bara što nije točno jer na području županije imamo nekoliko bara s vrlo vrijednom autohtonom vegetacijom kao i rijetkim i ugroženim životinjskim vrstama od kojih su neke ugrožene na globalnom nivou. Smatramo da ovo poglavlje treba dopuniti.

U poglavlju međuregionalne suradnje (str. 30) treba spomenuti aktivnosti NVO-a u okviru rada na zaštiti prirode kroz savez udruga Dravska liga i Dunavskog ekološkog foruma (DEF-a) čiji smo mi aktivni članovi. Dravska liga okuplja udruge uz rijeke Muru, Dravu i Dunav, a DEF je međunarodna europska mreža udruga. Na taj način i naša županija uključena je u međunarodne aktivnosti nevladinih udruga o čemu se i pisalo u medijima.

Za poglavlje Komunalna infrastruktura na str. 55. do 60. smatramo da je najvažnije istaknuti opredjeljenje županije da se izgrade u što većoj mjeri kanalizacijska mreža s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda kao mjera zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. U tekstu treba istaknuti važnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu virovitičke šećerane jer se pokazalo da je njegovim radom ostvaren značajan doprinos u zaštiti voda na ovom području; za zaštitu voda značajna su močvarna staništa kao prirodni sustav pročišćavanja opterećenih voda iz raznih izvora te ih kao takve moramo očuvati i ako je moguće povećati njihovu površinu. Prirodoslovno društvo «Drava» provodi projekt UN- a u suradnji a WWF- om i Hrvatskim vodama na revitalizaciji močvarnih staništa u našoj županiji.

Koristiti sunčevu i bio energiju

Što se tiče proizvodnje električne energije na području županije već je napomenuto da je nema, no da postoji mogućnost njene proizvodnje na rijeci Dravi i drugim vodotocima.. Naš stav je da su svi ostali vodotoci premali i nisu značajni za proizvodnju el. energije. Ako bi se na rijeci Dravi radila HE moralo bi se ući u projekt s Mađarima. Akumulacija bi se protezala od Novog Virja do Barča u dužini 33 km što bi predstavljalo vrlo veliku opasnost za čitavo područje. Visinska razlika na toj dionici iznosi svega 8 metra, a takva HE proizvodila bi svega 2 % današnje proizvodnje električne energije i kada bi to još podijelili s Mađarima, dobili bi svega 1 % što je za tako velik i skup objekt nerentabilno. Gubitak u mreži u našoj zemlji danas iznosi 15%, a ulaskom u EU dužni smo ga smanjiti na ispod 5%. To je ekvivalent deset takvih objekata. Mišljenja smo da se trebamo okrenuti drugim izvorima energije kao što je sunčeva energija i bio-energija za koje imamo dovoljno neiskorištenih potencijala. U sklopu šećerane «Viro» postoji pogon za proizvodnju električne energije prilikom proizvodnje vodene pare u tehnološkom procesu proizvodnje šećera.

Planiranjem odlagališta komunalnog otpada treba uzeti u obzir mogućnost zagađenja površinskih i podzemnih voda i na temelju studije utjecaja na okoliš izabrati lokaciju na nepropusnim tlima te istodobno planirati izgradnju uređaja za pročišćavanje ocjednih voda s odlagališta da bi se spriječio ekološki incident (ako bi se izabrala lokacija u Jasenašu što je dobro s pedološkog aspekta treba imati na umu da su slivne vode tog područja vode rijeke Ilove na kojoj se nalaze tri velika nizinska ribogojilišta)

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije Županija