Banner
U Slavonskom Brodu prva hrvatska samoposlužna punionica prirodnog plina
Petrov: Od ulaska u EU više iseljenih nego za 45 godina komunizma
Plenković: Idućeg tjedna u četvrtak i petak nastava online
Mrak Taritaš poručila premijeru: Dajte konačno nešto odradite kako spada
U akciji Nubes prijavljeno 46 internetskih pedofila
Glavaš na suđenju za ratni zločin iz 1991: Ne razumijem konstruiranu optužnicu
Premijer u srijedu podnosi Godišnje izvješće o radu Vlade

  Županija

Pravomoana presuda: Ljubieia nije oklevetao Begoviaa

  gg           27.03.2004.         1687 pogleda
Pravomoana presuda: Ljubieia nije oklevetao Begoviaa

VIROVITICA, 27. ožujka - Županijski sud u Virovitici smatra da županova žalba nije osnovana i da je sudac Op?inskog suda Ilija Samardžija pravilno presudio oslobodivši Ljubi?i?a od optužbi da je po?inio kazneno djelo protiv ?asti i ugleda – klevetom. Predsjednik vije?a Županijskog suda Darko Domši? u obrazloženju presude navodi da je uvredljivi sadržaj na lecima pisan, raspa?avan i tako u?injen dostupnim drugim osobama u politi?koj djelatnosti, a ne s ciljem da županu naškodi ?asti i ugledu. «Nema nikakve sumnje da je sadržaj optuženikovih napisa uvredljiv za privatnog tužitelja, no u konkretnom slu?aju, u sukobu interesa privatnog tužitelja i javnog interesa, kada na?in izražavanja i druge okolnosti ne ukazuju na namjeru vrije?anja, prevaga se daje interesima javnosti, slobodi politi?kog djelovanja i politi?koj utakmici koje je privatni tužitelj, kao župan i ?lan politi?ke stranke sudionik što ga, kao javnu osobu, ?ini interesantnim javnosti koja svaki njegov postupak procjenjuje strožim kriterijima i što mu, nesumnjivo, ograni?ava privatnost», zaklju?uje Županijski sud.

KRAVA ILI TELE?

No, krenimo redom. Ljubu?i? je na žutom letku sredinom rujna prošle godine napisao: «Broj goveda na slatinskom podru?ju se smanjio s devet tisu?a koliko ih je bilo 1985. godine na sadašnjih 2000. Prema procijeni stru?njaka ove godine ?e nestati još tre?ina krupne stoke. Cijena goveda je s osam ili deset pala na ?etiri-pet kuna po kilogramu. U isto vrijeme župan Ivan Begovi?, ?lan HSS-a, uvozi krave iz Ma?arske i drugih zemalja. Paradoksalno je da se na vlasti održava uz pomo? tri glasa iz oporbe koje mu u Skupštini pruža HSP. Predsjednik Županijske organizacije HSS-a Željko Pecek šuti. Mi ne želimo. Nemojte ni vi!»
Begovi? je demantirao da uvozi krave iz Ma?arske tvrde?i da Ljubi?i? ne zna razliku izme?u krava i teladi te je tužio Ljubi?i?a jer njegove tvrdnje sugeriraju na «kravlje ludilo» iz ?ega proizlazi da Begovi? uvozi bolesne životinje zbog ?ega je, navodno, izgubio kupce i poslovne partnere. Me?utim, i Op?inski i Županijski sud smatraju da se iz Ljubi?i?evih napisa to ne može iš?itati te da se u njegovim tekstovima navode i drugi pojmovi: goveda, stoka, junad, telad.

INSPEKTOR TRENIRA STROGO?U

Ljubi?i? se u tekstovima pozivao na prekršajnu prijavu koju je protiv Begovi?a podnio veterinarski inspektor Josip Marojevi? jer ga je župan vrije?ao i psovao, prijetio mu i kazao da «na krivom mjestu trenira strogo?u». Inspektor je, naime, na županovoj farmi u Gornjem Bazju zatekao kamion ma?arskih tablica iz kojih je, na neadekvatan na?in istovarna junad za potrebe «Finagre». Begovi? smatra da nije dopušteno pozivati se na takvu prijavu, a Sud mu odgovara: «Nije sporno da prekršajna prijava nije i dokaz da je prekršaj po?injen i da su tvrdnje u njoj istinite, no to u konkretnom slu?aju nije zna?ajno. (…) Optuženik je na temelju službenog dokumenta mogao zaklju?iti da su ?injenice u njemu navedene to?ne».

LJUBI?I? NIJE STO?AR, ALI JE POLITI?AR

Nadalje, Begovi? smatra da o sto?arstvu ne mogu javno govoriti nestru?njaci kakav je Ljubi?i?. Sud odgovara: «… optuženik u tekstovima ne istupa kao stru?njak ve? kao politi?ar… politikom se ne bave samo stru?njaci, problem sto?arstva ?esta su tema politi?kih rasprava i dok se one kre?u u uobi?ajenim granicama, sud ih svojim uplitanjem ne smije ometati».
Sud smatra i ovo: «… Ljubi?i?eva namjera bila je, kao ?elnika nove politi?ke stranke, progovoriti o pitanjima od šireg društvenog interesa. Kod iznošenja tih poruka on koristi sredstva komuniciranja koja su korištena i u drugim prilikama i koja i drugi koriste. Upotrijebljeni izrazi nisu neuobi?ajeni u politi?kom nadmetanju te se ni iz na?ina izražavanja ne može zaklju?iti druga?ije nego što zaklju?uje prvostupanjski sud».

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije Županija