Primorac: U 2023. zaplijenjeno 70 tona duhana i 1100 kilograma droge
Uskoro bi moglo početi punjenje dijela Trakošćanskog jezera
Počeli radovi na gradnji vukovarske obilaznice
Šesnaest hrvatskih LGBTIQ+ organizacija ogradilo se od objave Zagreb Pridea
Bjelovarsko kazalište dobiva profesionalnu predstavu Čaruga
U veljači izdano 3,8 posto manje građevinskih dozvola nego lani
Dječja bolnica u Klaićevoj dobila novi MR uređaj, vrijedan gotovo dva milijuna eura

  HGK-Županijska komora Virovitica

Gospodarsko vijeće HGK: Stanje u gospodarstvu zabrinjavajuće

        16.07.2013.         2346 pogleda
Gospodarsko vijeće HGK: Stanje u gospodarstvu zabrinjavajuće

Na 77. sjednici Gospodarskog vijeća HGK - Županijske komore Virovitica, održanoj 15. srpnja 2013. god., pod predsjedanjem Ivana Slamića, predsjednika HGK - Županijske komore Virovitica, raspravljalo se o aktualnom stanju u županijskom gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije.

Sjednici je, uz članove Gospodarskog vijeća HGK - Županijske komore Virovitica, prisustvovao i Igor Andrović, pom. pročelnika za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije.

Polazna osnova za raspravu bili su prezentirani podaci u publikaciji „Aktualnosti gospodarstva Virovitičko-podravske županije", iz srpnja 2013. god., koju je izradio Odsjek za makroekonomske analize HGK - Županijske komore Virovitica.

„AKTUALNOSTI GOSPODARSTVA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE"

Demografska kretanja su izuzetno negativna u Virovitičko-podravskoj županiji koja bilježi depopulaciju u posljednjih dvadeset godina, što je izuzetno zabrinjavajuće, te trenutno treba, sinergijskim djelovanjem svih relevantnih čimbenika, poduzeti sve aktivnosti da se zaustave negativna demografska kretanja.

U Virovitičko-podravskoj županiji smanjen je broj stanovnika, za 19.789 stanovnika u 2011. god. prema 1991. god., što je vrlo blizu broju stanovnika koji su 2001. god. živjeli na području grada Slatine (13.609) i općine Suhopolje (6.646).

Broj nezaposlenih, prema podacima HZZ PU Virovitica, na području Virovitičko-podravske županije, u svibnju 2013. god., iznosio je 9.920 osoba, što je prema broju nezaposlenih u 2012. god., manje za 967 osoba, odnosno za 8,88%.

Ukupni prihod poduzetnika, u iznosu od 4,36 mlrd.kn, u razdoblju I - XII 2012. god., na području Virovitičko-podravske županije veći je za 6,98% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su istovremeno ukupni rashodi, od 4,27 mlrd.kn, povećani za 7,13%.

Ostvarena je pozitivna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u Virovitičko-podravskoj županiji od 92,9 mil. kn, što je povećanje za 632 tis. kn, prema istom razdoblju 2011. god..

U strukturi ostvarenog ukupnog prihoda poduzetnika, u razdoblju I - XII 2012. god., na području Županije, najveće je učešće od 51,72% prerađivačke industrije, 18,34% poljoprivrede, 13,57% trgovine, odnosno ove tri djelatnosti zajedno čine 83,63% prihoda poduzetnika Županije, a sve ostale djelatnosti 16,37%.

U strukturi ostvarenog ukupnog prihoda na području Virovitičko-podravske županije, promatrano po gradovima i općinama, evidentno je da je 53,48% sveukupnih županijskih prihoda ostvareno u gradu Virovitica, 12,69% u gradu Slatina, 10,95% u gradu Orahovica, odnosno 77,12% županijskih prihoda je ostvareno u ova tri grada.

Na području općina ostvareno je 22,88% županijskih prihoda, od čega 6,82% na području općine Pitomača, 5,78% na području općine Suhopolje, 2,74% na području općine Lukač.

Ostvareni ukupni rashodi na području županije, promatrano po gradovima i općinama su u korelaciji sa proporcionalnim ostvarenjem ukupnog prihoda, uz tek neznatna odstupanja.

Od 793 poduzetnika koji su predali temeljna financijska izvješća u Virovitičko-podravskoj županiji, najviše poduzetnika 515, odnosno 64,94% je s područja gradova i to 249, odnosno 31,40% u Virovitici, u Slatini 199, odnosno 25,09% i Orahovici 67, odnosno 8,45%, dok je u općinama 278 poduzetnika, odnosno 35,06%, od čega najviše u općini Pitomača 92, odnosno 11,60%, te općini Suhopolje 32 poduzetnika, odnosno 4,04%, te ostalim općinama 154, odnosno 19,42%.

Pokazatelj insolventnosti pravnih osoba pokazuje da je insolventno 247 (31.12.2011. god. 302) pravnih osoba u Virovitičko-podravskoj županiji, na dan 31. prosinca 2012. god., što je pozitivan smjer, jer je manje inoslventno 55 pravnih osoba.

Udio insolventnih pravnih osoba u VPŽ čini 0,75% (31. prosinca 2011. god. 0,81%) insolventnih pravnih osoba u RH i manji je u Virovitičko-podravskoj županiji za 18,21% prema 31. prosincu 2011. god., dok je u RH u istom razdoblju, smanjenje insolventnih pravnih osoba bilo 11,82%.

Istovremeno iznos nepodmirenih obveza, 31.12.2012. god., u Virovitičko-podravskoj županiji ima pozitivnu tendenciju smanjenja u odnosu na 31.12.2011. god., jer je smanjen sa 245,45 mil.kn (što je bilo 0,70% iznosa nepodmirenih obveza na razini RH), za 62,99 mil.kn i iznosi 182,46 mil.kn (što je 0,53% od sveukupno nepodmirenih obveza u RH).

Iznos nepodmirenih obveza u VPŽ manji je za 25,66% prema 31.12.2011. god., (istovremeno u RH je iznos manji za 1,71%).

Vanjskotrgovinska razmjena Virovitičko-podravske županije, u razdoblju 01.01.-31.03.2013. god., odraz je recesijskih kretanja na svjetskoj razini koja su se reflektirala nepostojanjem adekvatne tražnje proizvoda najvećih županijskih izvoznika.

Unatoč tome, u proteklom 20-godišnjem razdoblju (od 1993. do 31.03.2013. god.), županijsko gospodarstvo je, nakon 2008. god. (kada je ostvaren izvoz od 171,9 mil.$), ostvarilo u 2012. god., izvoz od 168 mil.$, što je, iza 2008. god., najbolja izvozna godina, s najvećom ostvarenom vrijednošću izvoza.

Istovremeno, u 2012. god., ostvaren je uvoz od 104,5 mil.$, što je u promatranom razdoblju od proteklih 20 godina, nakon 2008. god. (110 mil.$) i 2007. god. (108 mil.$), najveća vrijednost uvoza u tekućoj poslovnoj godini.

To je determiniralo i znatno drugačiju i „negativniju sliku" ostvarenog salda vanjskotrgovinske razmjene, ponajboljeg segmenta županijskog gospodarstva koje je po ostvarenom suficitu vanjskotrgovinske razmjene, bilo u prethodnom razdoblju od 20-ak godina, pozicionirano na drugo ili treće mjesto na državnoj razini, dok je u razdoblju 01.01.-31.03.2013. god., pozicionirano na 8. mjestu.

Izvoz od 21,4 mil. $ Virovitičko-podravske županije, za razdoblje 01.01.-31.03.2013. god., manji je za 46,64% u odnosu na isto razdoblje 2012. god.. Uvoz od 12,6 mil. $ manji je za 2,43%, čime je ostvaren suficit vanjskotrgovinske razmjene od 8,8 mil. $, što je 67,7% manje ostvarenog suficita u odnosu na isto razdoblje 2012. god..

Pokrivenost izvozom uvoza, u razdoblju 01.01.-31.03.2013. god. na području Virovitičko-podravske županije je 169,16 i pokazuje da je izvoz veći od uvoza za 69,16%. Na razini Hrvatske pokrivenost je 54,66, odnosno izvoz je manji od uvoza za 45,34%.

Promatrano po zemljama, u razdoblju 01.01.-31.03.2013. god., najveći vanjskotrgovinski partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni Virovitičko-podravske županije su zemlje EU u koje se realizira 74,67% sveukupnog županijskog izvoza, 8,22% u zemlje EFTA-e, te 7,54% u zemlje CEFTA-e.

Promatrano po djelatnostima, u razdoblju 01.01.-31.03.2013. god., u strukturi sveukupnog županijskog izvoza, izvoz prerađivačke industrije je 79,61%, od čega je izvoz namještaja i proizvoda od drva 53,10%, izvoz duhanskih proizvoda 9,95%, izvoz prehrambenih proizvoda čini 5,08%, metalnih proizvoda 4,15%,...

Izvoz proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznosi 16,60%, a trgovine 2,76%,...

Ostvarenje salda vanjskotrgovinske razmjene u RH, u razdoblju 01.01.-31.03.2013. god., promatrano po županijama, pokazuje da je u dvanaest županija ostvaren suficit vanjskotrgovinske razmjene, te da je Virovitičko-podravska županija sa 8,8 mil. $ ostvarenog suficita na osmom mjestu u RH.

Na razini Hrvatske, u istom razdoblju, ostvaren je deficit vanjskotrgovinske razmjene od -2,26 mlrd. $.

Anketom o procjeni poslovanja industrijskih poduzeća koju HGK - Županijska komora Virovitica provodi u kontinuitetu, kvartalno, među najznačajnijim industrijskim tvrtkama različitih djelatnosti na području Županije, evidentno je da se u trećem kvartalu 2013. god., očekuje ista razina proizvodnje i izvoza, dobar uvoz i nabavka domaćeg repromaterijala, očekuje se pad zaliha gotovih proizvoda i ista razina opskrbljenosti sirovinama i repromaterijalom, slabo stanje narudžbi za domaće tržište i slabo stanje narudžbi za izvoz na strana tržišta.

Ivan Slamić, predsjednik HGK - Županijske komore Virovitica i članovi Gospodarskog vijeća su istakli da je stanje u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije zabrinjavajuće, budući da stopa nezaposlenosti za 2012. god. iznosi 35,60% i najveća je u Republici Hrvatskoj, a nezaposlenost i dalje raste, jer i gospodarske aktivnosti imaju trend opadanja.

Očekuje se, ulaskom u Europsku uniju, otvaranje tržišta i stvaranje određenih gospodarskih pretpostavki, od strane samih gospodarstvenika, ali i Vlade RH, kroz određene mjere ekonomske politike koje bi omogućile lakšu i bržu implementaciju na velikom europskom tržištu, a što bi pozitivno utjecalo na standard, zapošljavanje i razvoj.

Od Vlade RH očekuje se poticaj i podrška gospodarstvenicima da opstanu, primarno na domaćem tržištu, a onda i „dobar vjetar u leđa" da zadrže konkurentnost i postojeću poziciju na ino-tržištima, a to je moguće ostvariti u simbiozi gospodarstvenika, lokalne politike, Vlade RH, ali i EU.

Konstatirano je da prezentirani podaci trebaju biti osnova za donošenje odluka kreatora mjera ekonomske politike koji trebaju iznaći najoptimalnija rješenja, kako bi se povećala proizvodnja, zadržala konkurentnost i očuvao tržni udio na postojećim tržištima, a time i stvorili uvjeti za rast investicija, nova zapošljavanja, porast standarda i dr..

Na razini RH je potrebno napraviti strategiju razvoja, baziranu na minimalno pet  godina, koja će definirati one proizvodnje koje imaju perspektivu i koje će biti okosnica gospodarskog razvoja.

Postojeći devizni tečaj destimulira izvoznike, a uvođenjem adekvatnog deviznog tečaja izvoznici će se stimulirati, ostavrivanjem boljih rezultata kojima će povećavati
proizvodnju, pa tako i zaposlenost.

Predlaže se da se na području Virovitičko-podravske županije osnuje Fond (tvrtke i JLS) kojim će se pomoći pojedinim tvrtkama da prebrode poslovne poteškoće, a u cilju opstojnosti tih tvrtki i zadržavanja razine zaposlenih.

U proizvodnji duhana tržnu konkurentnost je moguće zadržati povećanjem prinosa po jedinici površine i smanjenjenjem troškova sušenja, što je moguće postići ulaganjem u navodnjavanje i sušenjem duhana na biomasu, što potiču organizatori  proizvodnje i na što se manji dio proizvođača opredijelio.

U preradi šećerne repe i proizvodnji šećera, s obzirom na dobivenu proizvodnu kvotu i stanje na tržištu, zbog pada cijene šećera, u Viro Tvornici šećera Virovitica, bit će  vrlo teško ostvariti dobre poslovne rezultate.

U primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji su, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (niske temperature, obilne oborine), kod pojedinih ratarskih kultura, osobito pšenice, ostvareni niži prinosi od očekivanih.

U PP Orahovica mnogo se ulaže u proizvodno-tehnološke procese i povećanje proizvodnje (proizvodnja slatkovodne ribe, proizvodnja lješnjaka i dr.), s ciljem povećanja konkurentnosti.

U graditeljstvu, kao i u ostalim djelatnostima, velik problem je ogromna, a nepotrebna birokracija, te Zakon o javnoj nabavi kojim se preferiraju najniže cijene, a  ne uzima se u obzir kvaliteta, tako da nekvalitetni proizvodi i usluge prolaze na  natječaju, što se vidi kasnije, prilikom korištenja pojednih objekata.

U ugostiteljstvu i turizmu na području Virovitičko-podravske županije, vide se pozitivni pomaci, kroz blagi porast potreba za smještajnim kapacitetima, a očekuje  se i daljnji rast za ugostiteljskim ponudama, ulaskom Republike Hrvatske u EU i  dolaskom stranih gostiju.

Igor Andrović je istakao da Virovitičko-podravska županija, u okviru svojih mogućnosti i ovlasti, nastoji pomoći domicilnom gospodarstvu, kroz dobivanje poslova u investicijama koje se financiraju kroz strukturne fondove (izgradnja Poduzetničkog inkubatora i dr.), kao i kroz subvencioniranje kamata u kreditnim linijama namijenjenim razvoju gospodarstva.

Milan Vanđura, tajnik HGK - Županijske komore Virovitica je članove Gospodarskog vijeća animirao da odgovore na anketu o planovima za promociju u zemlji i inozemstvu, te da povećaju svoj tržni udio nastupom na sajmovima u zemlji i inozemstvu, kao i u Virovitičko-podravskoj županiji, na sajmovima „Agroexpo" i „Viroexpo".

 

 

 

 

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.

ivica ludi
16.7.2013. 22:06
a tko je kriv za to stanje, što je radio predsjednik hgk vpž, koliko je on kriv za to stanje, tko ga je podržavao, za uspjeh ja zaslužan 1 čovjek, a kad "kola krenu niz brdo", onda svi drugi, nedaj bože da to bude gospodin predsjednik hgk vpž


Još iz kategorije HGK-Županijska komora Virovitica