Bernardić se nada da sustav neće zakazati i da nema razloga za histeriju
Hrvatska komora dentalne medicine poziva članove da postupaju po uputama za koronavirus
Ministrica socijalne skrbi pridružila se osudama spaljivanja lutke istospolnog para
Vlada osudila paljenje lutaka istospolnog para s djetetom kao fašničkog
Rijeka: Jedan pacijent ima simptome koronavirusa
Prvi oboljeli od koronavirusa ima blaži oblik bolesti
MORH poziva za upis u vojnu evidenciju u 2020. godini

  Aktualnosti

Deset godina rada Udruga za podršku žrtvama i svjedocima rata

  vn           21.09.2016.         818 pogleda
Deset godina rada Udruga za podršku žrtvama i svjedocima rata

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH. Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Unatoč pomacima u razvoju sustava podrške, žrtve i svjedoci još uvijek se suočavaju s brojnim problemima, osobito u ostvarivanju svojih prava i potreba što proizlazi i iz loše primjene zakona kojima su definirana njihova prava i položaj.

Osnivači Udruge bile su osobe neposredno uključene u pionirske korake pružanje podrške svjedocima i žrtvama, između ostalog i djelatnice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru. Prilikom pružanja podrške svjedocima i žrtvama ratnih zločina, osjetila se snažna potreba za dodatnim pružateljima neposredne podrške, kako informativne tako i emocionalne. Kako se ovaj model pokazao pozitivnim, gdje su svjedoci i žrtve iskazivali zadovoljstvo pruženim uslugama, stvorila se sinergija između jednog dijela građana (mladih) i institucija te organizacija civilnog društva koja je kao spona profesionalizirala ulogu volontera. Povećavao se broj zadovoljnih svjedoka i model se kopirao na druge sudove.

U narednim godinama Udruga volontera specijalizirala se u promoviranju, privlačenju mladih (punoljetni srednjoškolci ili studenti Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta – Odjel Psihologije, Medicinskog fakulteta, studenti socijalnog rada i sociologije), educiranju u pravnim i psihološkim aspektima podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela te komunikacijskim vještinama (neverbalna i nenasilna komunikacija) te omogućavanju da posredno i/ili neposredno budu u kontaktu s žrtvama i svjedocima. Educirani volonteri bi stjecali neformalnu praksu i obrazovanje u suradnji s djelatnicima Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskih sudova u Vukovaru, Osijeku, Sisku, Zadru, Zagrebu, Rijeci, Splitu.

Ponosni smo na doprinos u stvaranju iskustva, prakse, na suradnji u izradi javnih dokumenata RH kojima utječemo na sustav podrške ali i tijela u kojima predstavljamo organizacije, žrtve i svjedoke (poput Nacionalne strategije za razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima 2016.-2020., Povjerenstvo za praćenje sustava podrške, izrada Zakona o seksualnom zlostavljanju u ratu i slično, članstvo u Odboru za novčane naknade žrtvama kaznenih djela..).

Od osnivanja do danas Udruga provodi tri programa:

  • Podrška žrtvama i svjedocima na sudu
  • Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
  • Referentni centar za pružanje neposredne podrške

 

Članovima i zaposlenicima Udruge, koja se preimenovala u Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima, postaju dugogodišnji volonteri, a Udruga za podršku time izgrađuje svoj autoritet u podršci volonterskog angažmana, cijeneći iskustvo i vrijednosti koju svaki volonter ugrađuje u Udrugu te radom vraća svojoj zajednici na najljepši način, radeći na problemu najugroženijih i najosjetljivijih članova društva, nepristrano, nediskriminirajuće, emocionalno i stručno. Do 2013. godine Udruga se nalazila kao jedina organizacija civilnog društva u Sudskom poslovniku kao organizator i edukator volontera koji su volontirali na Županijskim sudovima 2013. godine sustav edukacije i ugovaranja obveza preuzima Samostalni sektor za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa RH, a Udruga nadograđuje svoje programe. Do 2013. godine Udruga je pružilapodršku za preko 10 000 svojih građana u svojstvu žrtve ili svjedoka a u koje smo uključili preko 500 volontera iz Republike Hrvatske.

2013. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i UNDP-om Hrvatska sudjeluje na projektu koji kao rezultat stvara Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s besplatnim brojem 116 006 na kojem volonteri u vremenu od 08:00h-20:00h na telefonskoj liniji pružaju informativnu i emocionalnu podršku žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Volonterima koordinira glavna koordinatorica NPC-a i zamjenska koordinatorica. U tri godine rada NPC-a volonteri su zaprimili nešto manje od 4 000 poziva. Iako su pozivi anonimni, prosječan spol pozivatelja je žena, između 50-55 godina, žrtva obiteljskog nasilja, krađe, a pozivatelji nazivaju radi pomoći u ispunjavanju pojedinih obrazaca i upućivanja na relevantne institucije i druge pružatelje emocionalne i/ili prave podrške.

2014. i 2015. godine osnivamo Referentni centar za procjenu i podršku žrtvama i svjedocima, kao program Udruge, u Vukovaru (već postojeći ured i sjedište Udruge za podršku žrtvama i svjedocima) i ured u Osijeku. u kojoj zaposlenici/članovi i volonteri u razgovoru s žrtvom, svjedokom ili drugim korisnikom procjenjuju potrebu istog te pružaju podršku. Udruga je ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći. U prvoj godini Referentni centar u Vukovaru pružio je neposrednu pravnu pomoć na adresi sjedišta Udruge za 135 svojih građana, dok je putem transfera kroz NPC u Zagrebu ili putem elektroničke pošte ili telefona ona pružena za 500 građana sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja. Udruga je tijekom 2014. godine u suradnji s Europskim domom iz Vukovara i Centrom za nestalu djecu iz Osijeka formirala mrežnu organizaciju Centar za podršku žrtvama i svjedocima koja za svoj cilj ima umrežiti sve organizacije civilnog društva na području Republike Hrvatske koje se bave nekom oblikom podrške za žrtve i svjedoke, a cilj je olakšati komunikaciju između tih organizacija i pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima s posebnim naglaskom na područja u RH koja nemaju osiguranu adekvatnu podršku (područja gdje nema Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, niti Odjela.). Centar danas broji 20 članova koji dolaze iz 20 različitih organizacija civilnog društva iz različitih dijelova Hrvatske.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svog osnivanja usmjerena na ostvarivanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela , te zagovara razvoj i unaprijeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu i bolju primjenu prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja. Sudeći po broju poziva Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja kojim koordinira Udruga , nedostatak adekvatne i sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima sve je vidljiviji.

Iz navedenih razloga od srpnja 2015. Udruga započinje s implementacijom projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanjem podrške“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u okviru fondova EGP-a i Kraljevine Norveške.

Cilj projekta koji je završio u kolovozu 2016. godine bio je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na područjima Republike Hrvatske gdje je sustav podrške nedostatno razvijen ili ne postoji.

Udruga je uvela sustav sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela u organizacije civilnog društva koje djeluju na području Varaždinske, Istarske, Požeško-slavonske i Dubrovačko-neretvanske županije gdje ne postoji nikakav oblik podrške žrtvama i svjedocima kao ni Odjeli za podršku pri Županijskom sudu.

Pružanje podrške zahtjeva stručne i educirane kapacitete organizacija civilnog društva, tj. stjecanje znanja i vještina o tome kako se pruža sveobuhvatna podrška,stoga je Udruga kroz dvodnevne specijalizirane edukacije i radionice osposobila 34 volontera i 8 koordinatora volontera u organizacijama civilnog društva za rad s žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i prekršaja. Od završetka edukacije volonteri svakodnevno građanima u potrebi koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka pružaju emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućuju na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju, te su po potrebi „osoba od povjerenja“ prilikom odlaska na sud.

Klub žena Varaždin, HOMO- Udruga za zaštitu ljudskih prava Pula, Regionalni centar za gradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA Dubrovnik te Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac su, zahvaljujući projektu, započeli s pružanjem pravnih informacija, ohrabrivanja i osnaživanja te pružanja praktičnih informacija žrtvama, oštećenicima, svjedocima te članovima njihovih obitelji na prostoru svojih županija.

Uvođenjem sustava sveobuhvatne podrške u navedenim županijama organizacije civilnog društva su dodatno izgradili svoje kapacitete, povećali broj postojećih volontera, te doprinijeli osnaživanju ranjivih skupina u društvu ,a samim time su povećali svoju prepoznatljivost i vidljivost u zajednici u kojoj djeluju.

S obzirom da problemi žrtava proizlaze i iz stava pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona koji u fokus stavljaju počinitelja, a ne žrtvu Udruga je kroz aktivnosti projekta educirala 78 državnih i javnih službenika koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja (policija, centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo i dr.). Također, organizacijom 5 medijskih konferencija i Okruglim stolom povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela informirali smo građane Republike Hrvatske koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka gdje mogu zatražit sveobuhvatnu podršku i informirati o svojim zakonskim pravima i prime prijeko potrebne informacije o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava, zatražiti pomoć, te kome se obratiti.

Udruga je od 2013. godine član europske mreže "Victim Support Europe" putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.

  • VAŽNIJI PROJEKTI PROGRAMA - PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA NA SUDU

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Fond Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG), „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ (2015. godina - 2016.godina), European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) -„Jačanje sustava podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ (2013.godina –2014. godina), Ministarstvo vanjskih poslova „Međunarodna konferencija – Komparacija dosadašnjih modela podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja i izazovi u praktičnom radu“(2014.godina - 2014. godina),British Embassy Zagreb – „Razvoj sustava podrške za žrtve i svjedoke“ (2011. godine- 2012. godine),Zagrebačka banka „Volonteri u razvoju sustava podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima“ (2011.godine- 2012. godine)Nizozemsko veleposlanstvo, Matra KAP program, „Volunteers helping victims and witnesses“ (2010.godine-2011.godine),Vukovarsko-srijemska županija „Uz nas niste sami“ (2013.- 2013. godina) i „Podrška volontera gradu Vukovaru“ (2012. godina- 2012.godina), British Council Croatia Zagreb, projekt „Budi i ti osječki Indiana Jones“- (2012 godina), Balkan Trust for Democracy„We share the same future“ (2011. –2011. godine).

  • VAŽNIJI PROJEKTI PROGRAMA - NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA (116 006)

Ministarstvo pravosuđa RH, Sporazum oko Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (2015.- 2017.), Metronet-telekomunikacijska tvrtka, pružatelj usluge besplatnog pozivnog centra 116 006 (2015.- 2017.godina), Nagrada „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ – Ured za udruge Vlade RH i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (rujan 2016. godin), United Nations Development Programme (UNDP) „Engaging Youth to Protect the Rights of Victims and Witnesses of Crimes in Croatia“ (2012.– 2013.godine), United Nations Development Programme (UNDP) „National call centre for victim of crime“ (2013. godina –2014.godina).

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije AktualnostiVirovitica.net koristi kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na portalu Virovitica.net kliknite ovdje.