Banner
Ministrica Vučković: Dobri rezultati u ribarstvu
INA donirala 900.000 kuna dječjim odjelima zdravstvenih institucija
Sabor: Rasprava oko hitnosti zakona kojim se osiguravaju besplatni obroci u školama
Jutarnji list: Za pripreme osmaša za nacionalne ispite traže i do 2900 kn
Večernji list: Privatnici - za isti novac obavili bismo 25 posto više pregleda
Stručnjaci upozoravaju: Privatizirani mirovinski sustav srlja u propast
Državne nekretnine: Popunjenost državnih stanova 88 posto, 629 prazno

  Domovinski rat & branitelji

Bitka za Vukovar (11): Prva faza bitke za Vukovar

  Boris Ćaleta Car           15.11.2022.         2318 pogleda
Bitka za Vukovar (11): Prva faza bitke za Vukovar

Prošle godine smo uoči Dana sjećanja u našoj rubrici Domovinski rat počeli objavljivati feljton Bitka za Vukovar. Na pisao ga je naš suradnik prof. Boris Ćaleta Car, brigadir Hrvatske vojske u miru. U razdoblju od 14. studenoga do 17. prosinca objavili smo deset nastavaka. No, Borisovo istraživanje i pručavanje te feljton koji smo namjeravali objaviti tu nije stao pa ove godine donosimo nove nastavke.

O Bitci za Vukovar do sada napisano je dosta radova. Osjetio sam potrebu da i ja kao direktni sudionik ovih događanja na prostoru Slavonije, kao umirovljeni časnik HV i sudionik u Domovinskom ratu 1991.- 95. g na prostoru Slavonije, kao umirovljeni profesor operacija i operativnog ratovanja na HVU „dr. Franjo Tuđman“, i kao katolik i Hrvat napišem i vama približim Bitku za Vukovar. Posebno sam motiviran da događanja iz Domovinskog rata otmem zaboravu i približim svim generacijama hrvatskog društva i zainteresiranim čitateljima, te da pronesem istinu o Domovinskom ratu, te da prikažem vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata
- napisao je Ćaleta u uvodu svoga rada.

<<< Bitka za Vukovar (1): Grad na Dunavu prije rata
<<< Bitka za Vukovar (2): Raspad Jugoslavije i stanje pred rat na prostoru Hrvatske i Istočne Slavonije
<<< Bitka za Vukovar (3): Rat u Vukovaru i istočnoj Slavoniji započeo je u Borovu Selu 2. svibnja 1991.

Pakao Vukovara

Pakao Vukovara započinje 25. kolovoza 1991. godine, započinje bitka za Vukovar koja će trajati do 18.studenoga 1991. godine. Tog dana  započinje 87-dnevna opsada Vukovara koju je provodila tzv. JNA uz potporu paravojnih formacija Srbije. Srpski pobunjenici i četnici potpomognuti tzv. JNA su 25. kolovoza 1991. godin ezapočeli su napad na Borovo Naselje i Vukovar. Iz svih smjerova tuklo se po gradu različitim topničkim oružjima, a u pauzi topničkih udara vojni zrakoplovi tzv. JNA obrušavali su se mitraljirajući stambene četvrti i istresajući tone bombi, među kojima su bile i "kazetne bombe" koje su zabranjene po međunarodnim konvencijama. Branitelj su oborili 2 zrakoplova, nakon čega su se zrakoplovi popeli na veće visine (zbog zastarjele i ograničene tehnike PZO branitelji nisu mogli efikasno djelovati po zrakoplovima)   i nastavili neprecizno i neučinkovito djelovati.

Najžešći napad bio je usmjeren na Borovo Naselje u cilju da ga se odsječe od Vukovara i tako oslabi obrana, i stvore uvjeti za brzo osvajanje Vukovara. Cjelovitost obrane nije bila razbijena i narušena, iako su granate i bombe velik dio Borova Naselja sravnile sa zemljom. Brojne granate i bombe razorile su središte Vukovara, oštetile su Medicinski centar i potpuno uništile dvije operacijske dvorane a većina bolesnika evakuirana je u podrum, jako je oštećena trafo-stanica, pa je cijeli Vukovar ostao bez struje, Medicinski centar iz vlastitog agregata opskrbljivao se je sa strujom. Jedina veza Vukovara sa svijetom bila je putem radija.

Pod okriljem ove strahovite topničko-zračne pripreme i potpore napada, srpske paravojne snage sa tzv. JNA uzaludno su pješačkim napadima pokušavali ući u grad. U tom napadu tenkovi, oklopni transporteri i pješaštvo nisu uspjeli probiti niti jednu liniju obrane Vukovara. Napadač ne odustaje, dovlači nove snage, pojačava svoje linije i pregrupira se. Pješačke i oklopne jedinice napadača smještene se u Borovo Selo, kako bi u što kraćem roku sudjelovale u opkoljavanju i osvajanju Borova Naselja.

<<< Bitka za Vukovar (4): Paravojne zasjede, naoružavanje pobunjenih Srba i prva zračna borbena djelovanja
<<< Bitka za Vukovar (5): Fenomen Vukovar
<<< Bitka za Vukovar (6): Snaga obrane Vukovara

Opet započinje višesatni topnički napad sa položaja iz Borova Sela, Trpinje, Bršadina, Lipovače, Orlovače, Negoslavaca i Sotina, a sudjeluju i višecijevni raketni bacači "Oganj" iz Bačke. Jakom topničkom vatrom udara se po vukovarskoj Mitnici, sa ciljem da se razbije onaj dio obrane koji je u okruženju držao vukovarsku vojarnu. Cilj premještanja topničkih udara i sinkroniziranih oklopno-pješačkih napada po Vukovaru bio je i u cilju da se na taj je način malobrojna obrana Vukovara razvuče po cijeloj, više desetaka kilometara dugoj liniji bojišnice; od sjevernog položaja (Borovo Naselje) do južnih prigradskih dijelova (Mitnica).

Tadašnji gubici srpskih paravojnih snaga i tzv. JNA do konca kolovoza iznosili su: 30 tenkova, 18 transportera, 6 zrakoplova i oko 300 poginulih vojnika, što najbolje svjedoči o žestini napada i riješenosti napadača da se probiju crte obrane, što je moguće brže. Istovremeno gubici na strani obrane Vukovara bili su 16 poginulih osoba (od toga 7 civila), a 25 je ranjeno. Učinjena je ogromna materijalna i kulturna šteta; u mnoštvu srušenih građevina našli su se i Gradski muzej (spomenik nulte kategorije), Medicinski centar, katolička crkva, vodotoranj i robna kuća.

Grad su napadali dijelovi 453., 12. proleterske i 51. mehanizirane brigade i 2 bataljuna 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Zračnu potporu mehaniziranim sastavima pružali su dijelovi 204. lovačkog avijacijskog puka, 172. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka i 252. lovačko-bombarderske eskadrile. Ove snage tzv. JNA su u napadu na Vukovar do 27. kolovoza.1991. izgubile 31 tenk, 12 oklopnih transportera, 7 protuzračnih samohodnih topova, 6 zrakoplova i 300 ljudi.

Rasplamsane borbe

Ove borbe svakodnevno su se rasplamsavale, i braniteljima Vukovara bila je sve potrebnija pomoć u oružju, streljivu i vojnicima, te se od toga vremena upućuju na sve adrese državne vlasti (brojni apeli i molbe) od kojih se traži konkretna pomoć Vukovaru. Problem je što su i hrvatska država i hrvatska vojska tek su u procesu stvaranja i gradnje, a ratom zahvaćeno područje Republike Hrvatske povećava se iz dana u dan, pa se napadaču u vojnom-tehničkom pogledu nije uvijek moglo primjereno parirati. Dodatni problem braniteljima Vukovara bila je „peta kolona“ (točnije četnička gnijezda u samom srcu obrane) koja se redovito aktivirala kod svakog napada na Vukovar, pa ih je trebalo neutralizirati što je tražilo dodatno angažiranje,snaga. Također kako su se redali napadi, i kako se povećavao broj napada neprijatelja, pojavila se potreba za dodatnim snagama branitelja, te je u tom cilju 27. kolovoza.1991. g. izdano priopćenje Zapovjedništva obrane Vukovara da svi muškarci od 18 do 60 godina s oružjem izađu na utvrđivanje i obranu Vukovara.

Početkom rujna 1991.g. za zapovjednika u Vukovar dolazi potpukovnik Dedaković, s čime je završeno razdoblje bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovaru. Bivši potpukovnik tzv. JNA Mile Dedaković od strane Zapovjednika ZNG-a upućen je 31.8.1991. u Vukovar sa zadaćom zapovijedanja svim hrvatskim oružanim snagama na teritoriju općine Vukovar i Ilok. S njim zajedno dolazi kapetan Branko Borković.

Početkom rujna 1991.g u provedbi novih još jačih napada srpskih paravojnih snaga i tzv. JNA na Vukovar, Goran Hadžić (političar srpske narodnosti u Hrvatskoj, osuđeni ratni zločinac, nakon uspostave pobunjeničke Srpske autonomne oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, 25. rujna 1991. izabran je za predsjednika njene vlade) izjavljuje, citiram: „da se samo čeka predaja “ustaša u Vukovaru”. Nakon niza neuspješnih pokušaja proboja sjevernog dijela obrane Vukovara, početkom rujna 1991, težište napada srpskih paravojnih snaga i tzv. JNA preneseno je južnije, na dio grada - Sajmište.

Napadač istovremeno kreće koordiniranim napadom izvana i iznutra (krenuo je koordiniranim napadom sa svim snagama iz opkoljene vukovarske vojarne), a izvana sa novopristiglim pješaštvom i tenkovima. Neprekidno dva dana i dvije noći trajale su ove borbe kroz kontinuirani pritisak i udar na branitelje mješovitih tenkovsko-pješačkih jedinica srpskih paravojnih snaga i tzv. JNA. Malobrojni branitelji bili su neuhvatljivi i nevidljivi neprijatelju jer su poslije svakog vatrenog djelovanja i uništenog tenka brzo mijenjali svoje položaje. Rezultat ovih dvodnevnih borbi i koncentriranog napada na Sajmište bili su katastrofalni za napadače - potpuno razbijena tenkovska brigada čiji su se ostaci povukli i djelomično ukopali u vojarni, a pješaštvo je bilo uništeno i natjerano u paničan bijeg.

<<< Bitka za Vukovar (7): Zapovijedanje obranom Vukovar
<<< Bitka za Vukovar (8): Organizacija obrane Vukovara
<<< Bitka za Vukovar (9): Snage neprijatelja u bitci za Vukovaru
<<< Bitka za Vukovar (10): Zapovijedanje sa snagama neprijatelja u bitci za Vukovar

U to vrijeme, na širem prostoru Vukovara stanje je slijedeće: sjeverno od komunikacije Vukovar – Bogdanovci – Marinci – Nuštar – Vinkovci (komunikacija je pod kontrolom hrvatskih snaga) cjelokupan prostor je pod kontrolom srpskih paravojnih snaga i tzv. JNA, dok prostor južno od Vukovara nije pod kontrolom hrvatskih snaga pa stoga istovremeno sa napadom na Vukovar srpske paravojne snage i tzv. JNA napadaju hrvatska sela južno od Vukovara: Svinjarevce, Tompojevce, Tordince, Antin, Korođ i Jankovce, sa ciljem da razbiju malobrojne hrvatske branitelje u tim selima i stave Vukovar u potpuno poluokruženje.

Odsjećeni grad

U cilju da srpske paravojne snage i tzv. JNA uspostave potpuni nadzor nad komunikacijom Vukovar – Tovarnik i četničko uporište Negoslavce učinili sigurnim uporištem za opsadu Vukovara, te za nesmetano dovlačenje svojih svježih snaga i borbenih sredstava iz Srbije tim komunikacijskim pravcem, pobunjeni Srbi, četnici i tzv. JNA tenkovima upadaju u selo Berak, masakriraju dio civilnog stanovništva, a preostale mještane odvode kao taoce (koje će kasnije razmjenjivati za zarobljene četnike). Sličan scenarij sa istim ciljem primijenjen je i u napadu na selo Sotin (važno hrvatsko uporište na komunikaciji Vukovar – Ilok) koje zauzimaju paravojne srpske snage sa tzv. JNA, a preplašeni mještani su pobjegli plašeći se masakra. Na ovaj način Vukovar je bio definitivno odsječen i s južne strane; dok se Ilok također našao u potpunom okruženju.

Iz Vukovarske vojarne je 25. kolovoza 1991.g. izišlo je 6 tenkova koji su zauzeli položaje na potezu između Vukovara i Bogdanovaca ( u blizini raskrižja obilaznice koja povezuje Vukovar, Lužac i Bogdanovce), čime je prekinuta cestovna prometnica između Vukovara i Bogdanovaca, a to znači cestovno odsijecanje Vukovara sa slobodnim teritorijem RH. U i iz Vukovara od tada se moglo samo „kukuruznim putom“ (to je naziv za zemljani put koji se nalazi zapadno od Vukovara i to je bio jedini put koji je spajao grad s teritorijem pod kontrolom hrvatske vojske u kasno ljeto i jesen 1991.g.) iz smjera Lužca. To je bio najkritičniji trenutak za vukovarske branitelje. Jedina potencijalna veza Vukovara sa svijetom od 25. kolovoza bio je "kukuruzni put" prema Bogdanovcima, a dalje, cestom preko Bogdanovaca, Marinaca i Nuštra prema Vinkovcima. To je bila "Potencijalna veza" stoga što je svako kretanje tim novonastalim putem bilo nesigurno, ne samo da je otežavano njegovom nekvalitetnom (obična oranica pretvorena u put), već je značilo i životnu opasnost zbog stalne izloženosti napadima vojnika tzv. JNA i četnika prilikom "putovanja".

Zahvaljujući tome što je bio okružen kukuruzima, sva tehnika koja je putovala iz sela Bogdanovci prema vukovarskoj četvrti Lužac, bila je dobro skrivena od pogleda tzv. JNA koja je imala pod kontrolom gotovo cijelu okolinu Vukovara. Dugo vremena tzv. JNA je bezuspješno pokušavala blokirati put, ponekad su prolazeći konvoji bili napadani. Kada je 01. listopada 1991.g tzv. JNA okupirala selo Marince i okružila Bogdanovce, to je značilo i prekid tog „Kukuruznog puta“, a Vukovar je bio u potpunom okruženju odsječen od ostatka Hrvatske. Obrana, osiguranje i nadzor ovog puta bilo je povjeren satniji 3. gbr ZNG Kune.

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije Domovinski rat & branitelji